Plată Parcare Reșița

Solicitantul este direct raspunzator pentru corectitudinea datelor introduse in cerere.Pentru control pastrati in interiorul autoturismului tichetul de parcare primit pe e-mail si o copie de pe dovada de plata.

Informații parcare

Documente necesare

Informații de pe talon

Alte informații